FL70

Fiskelauget af 1970, blev som navnet antyder officielt oprettet i 1970.

FL70_IMG_3399
Fiskelauget af 1970 er en aktiv klub. Vores medlemmer deltager aktivt i bl.a. restaureringsprojekter og vedligeholdelse langt vores primære fiskevande.

Vi prøver aktivt at påvirke vores lokale politikere til at tage beslutninger der er til gavn for fiskebestanden i vores lokale miljø omkring Fyn.

Klubben har ca. 40 seniormedlemmer og nogle få juniormedlemmer.